dinsdag 18 november 2014

Willem Bastiaan Tholen  1860-1931
Ik bewonder deze schilder, en met name dit schilderij, een dubbelportret van de zusjes Arntsenius. Je ziet het licht hier dansen.
Uit het tijdschrift "Onze Kunst" uit 1907:
"Hij heeft, zooals men dat vroeger noemde, zijn palet onder de knie. Het is schilderen op een vast bestuurde maat, met afgepaste toetsen die allen hun bestemming raken. Maar de uitvoerende hand, zoo zeker gericht, is toch lenig van beweging, geeft een vloeienden gang aan de geordende factuur. Daar is de hand van een schilder, onmiskenbaar, maar het streven naar beheersching bij dezen uit de school van het impressionisme, is te beslist in het spoor geleid van stelselmatigheid."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten